فردی ,حوزه ,آموزه ,قرآن ,محوری ,اجتماعی ,اخلاق فردی ,محوری ترین ,ترین آموزه

آموزه های قرآنی بر پایه و اصول احترام به انسان و کرامت های انسانی بنیاد نهاده شده است. بر این اساس اخلاق فردی و هنجارهای اجتماعی محوری ترین مباحث و مسایل در حوزه عمل است. به این معنا که اگر توحید را در حوزه بینش و اندیشه، محوری ترین آموزه های دین اسلام و قرآن بدانیم، اخلاق فردی و اجتماعی، محوری ترین آموزه های قرآن در حوزه عمل است. از این رو همواره قرآن، انسان را به عمل صالح فرا می خواند و پس از هر فرمانی به ایمان به توحید، از وی می خواهد که کارهای نیک انجام دهد. کارهای نیک را می توان به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرد. بخش فردی آن به حوزه امور اخلاق فردی بازمی گردد که از آن به خودسازی یاد می کنند و بخش اجتماعی آن همان هنجارهایی است که می بایست انسان مراعات کند.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : پرسش مهر 18
برچسب ها : فردی ,حوزه ,آموزه ,قرآن ,محوری ,اجتماعی ,اخلاق فردی ,محوری ترین ,ترین آموزه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : احترام در آموزه های قرآن: